Hulpmiddelen

  1. Feedback geven
  2. Peer feedback
  3. PDCA-cyclus: leren door experimenteren
  4. Neem een duik in de Ui
  5. Trots en aandacht
  6. Rapportage of tussenrapportage

Feedback geven

Progressie boeken is wat professionals drijft. Dit kan niet zonder het geven en ontvangen van feedback. Het geven van constructieve feedback is nog niet zo gemakkelijk.

Hoe kun je voorkomen dat je feedback eerlijk is en tegelijkertijd er voor zorgt dat je de ander niet in het harnas jaagt. Je intentie zal niet zijn om vijandig, gericht op de persoon of bot en kwetsend te overkomen. Maar het kan wel het effect zijn van je communicatie.

Ga dus met tact te werk. Zeker bij het geven van persoonlijke feedback kunnen de inzichten met betrekking tot geweldloze communicatie uit het werk van Marshall B. Rosenberg je daarbij ondersteunen.

Hierbij verwoordt je altijd zaken namens jezelf. Je houdt het als het ware steeds dicht bij jezelf. Je geeft aan hoe je je voelt, hoe je iets ervaren hebt. Je vermijdt daarmee de valkuilen van bekritiseren, van oordelen of van het aanwijzen van daders. Lees meer ....

Peer feedback

Dit hulpmiddel is een methodiek om elkaar tussentijds feedback te geven op producten die gedurende de opdracht worden ontwikkeld. Lees meer ...

PDCA-cyclus: leren door experimenteren

Wanneer je continu wilt blijven verbeteren, doe je dit meestal door: het werk uit te voeren, te kijken of het goed ging en acties te bedenken ter verbetering en deze acties dan vervolgens uit te voeren. De PDCA-cyclus (ook wel de kwaliteitscirkel van Deming genoemd) is een methode om stap voor stap je prestaties te verbeteren. Dat geldt ook voor de prestaties van een team dat zich gezamenlijk met een opdracht bezighoudt. Lees meer ...

Neem een Duik in de Ui

Reflecteren kan helpen om situaties dieper te doorgronden en om daardoor tot effectiever gedrag te komen in werksituaties. Bij reflectie kijk je naar het eigen gedrag en naar datgene wat dat gedrag veroorzaakt. Reflectie helpt bij het vergroten van zelfkennis waardoor je het eigen handelen kunt verbeteren. Reflectie helpt ons ook om meer zelfgestuurd te leren van onze ervaringen.
Lees meer ...

Trots en Aandacht

Als de opdracht tot een einde is gekomen, is het belangrijk om te inventariseren waarom er successen zijn geboekt en waarom er tegenvallers waren. Op die manier verkrijgt een team inzicht in welke factoren bij hebben gedragen aan het eindproduct en leert het voor de toekomst. Lees meer ...

Rapportage of tussenrapportage

Het doel van de samenwerking kan zijn ingegeven door een opdrachtgever binnen of buiten de eigen organisatie. Je wilt als groep de opdrachtgever tussentijds of na afloop op de hoogte stellen van de geboekte resultaten. Als het doel van de samenwerking is ontstaan vanuit de groep zelf, dan zal er behoefte zijn om belanghebbenden bij het doel (stakeholders) op de hoogte te stellen. Lees meer ...