Verdiepende vragen

Oog voor resultaat. Weten wat je bereikt. Met elkaar, onderweg en na afloop. En vergeet er niet van te genieten.

Bespreek met elkaar:

  1. Bouwen we onderweg genoeg ruimte in voor reflectie?
  2. Dragen onze voorstellen en oplossingen bij aan het doel van onze opdracht?
  3. Geeft onze onderzoekende houding richting aan onze besluiten?
  4. Hoe stellen we tussentijdse resultaten veilig?
  5. Durven we terug te komen op eerder gemaakte keuzes?
  6. Is onze bestemming bereikt (en hoe meten we dat)?
  7. Wat adviseren we (aan wie? ‘de organisatie’, ‘externen’, ‘onze collega’s’?) over het vervolg?
  8. Hoe sluiten we onze samenwerking af?