Privacyverklaring Sterksamenwerken.nl

Sterksamenwerken.nl is een platform dat als doel heeft de onderlinge samenwerking op het gebied van onderwijs te versterken. We nodigen deelnemers daarvoor uit om inzichten op deze site te delen, omdat die relevant kunnen zijn voor iedereen die wel eens samenwerkt, dwars door alle sectoren, branches en overheden heen. Hiervoor worden door de website persoonsgegevens verwerkt. Wij leggen in dit document uit welke gegevens we verwerken en met welk doel. Heeft u vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Sterksamenwerken.nl, neem dan contact op met ons. U vindt de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Sterksamenwerken.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van onze website, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom sterksamenwerken.nl gegevens nodig heeft

Sterksamenwerken.nl verwerkt uw persoonsgegevens om de informatie die u wil publiceren op de site, openbaar te maken en de juiste bron te kunnen vermelden. Ook kunnen we toestemming vragen voor publicatie aan alle rechthebbenden. U kunt ons tevens een bericht sturen met suggesties of opmerkingen over gepubliceerde artikelen. Hier verwerkt Sterksamenwerken.nl uw contactgegevens om u eventueel te kunnen benaderen.

Hoe lang sterksamenwerken.nl gegevens bewaart

Sterksamenwerken.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en maximaal 12 maanden bewaard. Indien een artikel op de site verwijderd wordt, worden de persoonsgegevens die aan dat artikel verbonden zijn, zoals auteur en naam van een persoon die er op reageert, ook verwijderd.

Delen met anderen

Sterksamenwerken.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Onderdeel van de website is dat artikelen van de site gedeeld kunnen worden door gebruikers. We verzoeken dan om Sterksamenwerken.nl als bron te noemen en, waar relevant, ook de bronnen die de site vermeldt. Daarnaast kan Sterksamenwerken.nl persoonsgegevens delen met derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Sterksamenwerken.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sterksamenwerken.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Sterksamenwerken.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Sterksamenwerken.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Sterksamenwerken.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sterksamenwerken.nl heeft hier geen invloed op. Sterksamenwerken.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sterksamenwerken.nl. Sterksamenwerken.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Sterksamenwerken.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sterksamenwerken.nl op via info@sterksamenwerken.nl.

Sterksamenwerken.nl is een website van @VO Campus en is als volgt te bereiken:

Postadres:
Postbus 6618, 6503 GC Nijmegen

Vestigingsadres:
De Meeuwse Acker 20-20, 6546 DZ Nijmegen

Telefoon: 024-3790158
E-mailadres: info@sterksamenwerken.nl