Aan de slag met het juiste perspectief

  • De start
  • De belangen
  • Het gesprek
  • De verbinding
  • De houding
  • De voortgang

Zo begin je

Als je aan het begin staat van een teamopdracht, kun je bij De start beginnen. Daar krijg je vragen waarmee je samen een stevig fundament legt onder de eerste stappen van je samenwerking.

Maar je kunt ook een ander perspectief kiezen, als je al even onderweg bent en het hapert. Bijvoorbeeld als de manier waarop je met elkaar in gesprek bent niet lijkt te helpen. Of als belangen lijken te botsen. Vaak weet je intuïtief al waar het beter kan.

Vier aanvliegroutes

Perspectief gekozen? Vervolgens belichten we elk perspectief op vier manieren: verdiepende vragen, uitleg/onderbouwing, hulpmiddelen en literatuur.

1. Verdiepende vragen

Elke samenwerking wordt sterker als je de relevante vragen stelt:

  • aan elkaar;
  • aan jezelf (reflectie) of;
  • aan een collega of leidinggevende.

2. Uitleg/onderbouwing

Elk perspectief wordt hier toegelicht. Het belang ervan voor samenwerken maar ook welke aandachtspunten er bij elk perspectief zijn.

3. Hulpmiddelen

Hier tref je een aantal instrumenten aan waarmee je handen en voeten kunt geven aan een sterkere samenwerking vanuit het gekozen perspectief.

Onze keuze van de hulpmiddelen is gebaseerd op bruikbaarheid in de praktijk.

4. Literatuur

Hier vind je literatuur voor verdere verdieping op de perspectieven.

Teamwerk en leiderschap

In de meeste organisaties gaat bij een teamopdracht de aandacht vooral naar een doel dat wel, of niet, of maar voor een deel bereikt wordt. Maar goed samenwerken is een prestatie op zich. Het teamwerk verdient dus minstens zoveel aandacht.

Deze site zet een spotlicht op de samenwerking en helpt je reflecteren. Je ontwikkelt je eigen rol, maar ook die van elkaar. Door als team met de website te werken, spreek je een gemeenschappelijke taal over de samenwerking. Dat werkt.

Ben je leidinggevende, binnen of buiten de groep, dan kun je de inhoud van deze website gebruiken voor de ondersteuning van de samenwerking. Het geeft ook een mogelijkheid voor de coaching van de individuele medewerker of voor de ontwikkeling van je eigen rol. Het geeft mogelijkheden tot focus en gestructureerde reflectie.