Waarom deze site?

Of we nu voor langere tijd deel uitmaken van een vast team of in wisselende samenstellingen op weg zijn naar doelen op de korte termijn: een bijdrage van betekenis leveren willen we allemaal.

Want goed teamwerk geeft plezier, energie, betrokkenheid en het fijne gevoel ertoe te doen. Volgens de OESO is het zelfs de belangrijkste competentie die we als mens moeten ontwikkelen.

Vallen en opstaan is al voor ons gedaan

Naar het thema samenwerken is al veel onderzoek gedaan. Met een team van het Maaswaal College, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, en de Radboud Universiteit hebben wij bruikbare inzichten nu bijeengebracht en vertaald.

Voor elke praktijk: want of je nu in het onderwijs werkt, de zorg, bij een commerciële organisatie of de overheid – sterk samenwerken helpt ons allemaal verder.

Sterksamenwerken.nl op elk moment

De richtvragen, uitleg, hulpmiddelen en literatuur geven houvast bij het totale samenwerkingsproces, van start tot evaluatie en afronding.