Uitleg/onderbouwing

Zo blijf je gemotiveerd

Progressiegericht werken motiveert. Net als het tussentijds vieren van successen. Maak er daarom een terugkerend agendapunt van in de groep of je met elkaar bereikt hebt wat je wilt bereiken. Werk waar nodig met subdoelstellingen en breng fasering aan. Leg genomen besluiten goed vast en blijf ze voor ogen houden.

Behoud diepgang

De samenwerking zelf moet ook goed genoeg zijn. Vraag aan elkaar welke gedachten en aannames achter voorstellen en oplossingen zitten. Als je werkelijk elkaars denken kunt volgen, leidt dat namelijk tot een beter gesprek.

Zorg voor onderbouwing

Voorstellen kunnen aanvankelijk intuïtief tot stand komen, maar het verdient aanbeveling om ze wel te onderbouwen. Zoek voor je verder gaat bewijs op basis van (wetenschappelijk) onderzoek, voer een praktijkgerichte analyse uit of zorg voor theoretische onderbouwing om je voorstellen te rechtvaardigen. Het zal de steun binnen en buiten de groep ten goede komen en geeft je een stevigheid die zorgt dat je onder druk minder snel concessies doet aan de kwaliteit.

Maar houd je ogen te allen tijde gericht op het doel. Draai liever halverwege een besluit terug als dat nodig is, dan dat je afbreuk doet aan het eindresultaat.

Blijf meten en opmerken

Gebruik de meetbare M van SMART terugkerend. Tijdens de startfase heb je criteria geformuleerd: gebruik ze ook tussentijds. En benoem met elkaar niet alleen de meetbare, maar ook de merkbare resultaten.

Evalueren

Bekrachtig de samenwerking door na afloop met elkaar te bespreken hoe het is verlopen. Wat is er geleerd? Wat kan een volgende keer beter? Hanteer daarbij de growth mindset in plaats van de fixed mindset.

Rapporteren

Bespreek met elkaar hoe je de resultaten van de samenwerking communiceert en hoe je adviseert over het vervolg. Bespreek met de opdrachtgever of de resultaten van de samenwerking hetzelfde beleefd en beoordeeld worden als door het team.

Vier je succes

Tot slot, vergeet niet te genieten van jullie succes en vier het op jullie eigen manier.