Hulpmiddelen

  1. Fasen in teamontwikkeling - een effectief en succesvol team
  2. Organiseer verbinding

Fasen in teamontwikkeling - een effectief en succesvol team

De piramide van Patrick Lencioni is opgebouwd uit vijf lagen. De onderliggende laag moet eerst ‘stevig staan’ voordat er daarboven kan worden doorgebouwd naar een volgende fase. Het gedrag dat zich in het team manifesteert maakt een team een sterk team maar het kan ook uitmonden in een zwak team. Wat zie je dan op de vijf lagen van de piramide van een sterk/zwak team? Lees meer ...

Organiseer verbinding

In elke groep vraagt goede samenwerking niet alleen om een onderzoekende houding, maar ook om onderzoekend handelen. Als er bij twijfel of onduidelijkheid niet alleen een kritische vraag wordt gesteld, maar er ook onderzoeksacties systematisch worden uitgevoerd die leiden tot een antwoord, dan wordt er onderzoekend gehandeld. In plaats van een rationele aanname of een intuïtief onderbuikgevoel wordt de samenwerking gedragen door onderzoeksacties waarvan de resultaten een objectief startpunt vormen voor gesprek en discussie. Als je als team verbinding zoekt met elkaar en met partners, dan is een objectief startpunt essentieel. Het biedt alle betrokkenen de kans om zelf positie in te nemen en zo verbondenheid met het project te ervaren. Lees meer ...