Verdiepende vragen

Zorg voor draagvlak. Maak ruimte voor de inbreng van mensen buiten je team. Zo creëer je steun voor het proces en het resultaat.

Bespreek met elkaar:

  1. Hoe zijn onze doelen ingebed in de koers van de organisatie?
  2. Hoe delen we de resultaten die we onderweg boeken?
  3. Hoe houden we ook de mensen buiten ons team doordrongen van het gedeelde belang?
  4. Wat hebben we nodig van onze collega’s en leidinggevenden?
  5. Hoe raken we in gesprek met de belanghebbenden buiten onze organisatie?