Uitleg/onderbouwing

Ze zeggen wel eens dat een goed besluit geen draagvlak nodig heeft. Het na te streven doel is zó acceptabel dat er geen twijfel bestaat over essentie, urgentie en nut. Toch is dat in de echte wereld niet vaak het geval.

De groep moet ervaren dat hun doel verbonden is met het grotere geheel van de organisatie of daarbuiten. Dan voelt de groep ook de steun die nodig is om gemotiveerd aan het werk te blijven. Zeker op momenten dat het binnen de groep wat stroever gaat.

Bedenk én begrijp het grote waarom

Daarom is het belangrijk dat elke deelnemer een bewuste koppeling kan maken tussen het doel van de opdracht enerzijds en de missie, koers, en vastgestelde beleidsstukken van de organisatie anderzijds. Die samenhang zorgt dat je als teamlid stevig staat als je vragen krijgt over de samenwerking. Je verankert het belang ermee.

Bovendien werken mensen met veel meer inspiratie samen als het waarom duidelijk blijft.

Kortom: een helder waarom brengt je verder.