Uitleg/onderbouwing

Een bewuste start draagt bij aan het succes van je samenwerking: daar staan we meestal niet bij stil. We komen simpelweg bij elkaar voor een korte aftrap en gaan aan de slag. Waarmee de kans groot is dat een project vastloopt – weten we nu. Juist op diezelfde samenwerking.

Tijdens een bewuste start trek je vooraf tijd uit met elkaar voor het beantwoorden van een aantal essentiële vragen. Door van meet af aan hetzelfde voor ogen te hebben, voorkom je stroefheid, signaleer je oorzaken van vastlopers bijtijds en maak je de weg vrij voor het mooiste resultaat.

Een bewuste start is goud waard, in elke samenwerkingsvorm.

Definieer opdracht en doel

Met elkaar formuleer je de opdracht die voorligt specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART). Dit lijkt simpel maar is de moeite waard: een heldere formulering geeft de aanzet tot een energiek begin. Formuleer ook waarom het gestelde doel belangrijk is.

Zijn er nog andere doelen?

En beoordeel met elkaar of deze samenwerking nog andere doelen heeft dan het doel van de opdracht alleen. Het samenwerken op zich kan bijvoorbeeld een doel zijn, maar het elkaar beter leren kennen ook.

Maak het meetbaar

Bepaal met elkaar op basis van welke aanwijzingen en criteria je het resultaat van de samenwerking straks beoordeelt.

Acceptabel?

Vraag je af of het doel acceptabel is voor iedereen die met het resultaat te maken krijgt. Wordt het werken aan dit doel ook door betrokkenen gezien als nuttig en goed?

Alles in huis?

Bespreek kort en krachtig of je met elkaar alle kennis, ervaring en vaardigheden in huis hebt waar de opdracht om vraagt.

Persoonlijke haalbaarheid

Overleg met elkaar of het doel realistisch is als je kijkt naar de beschikbare tijd en energie van de groepsleden. Kan het doel eventueel kleiner gemaakt worden? Als dat niet kan, dan kun je ook aan tussenstappen denken om het project behapbaar te houden.

Dek alle kosten vooraf

Bespreek met elkaar of je kosten verwacht. Moet er gereisd worden, materiaal of software aangeschaft of werkruimte gehuurd? Beoordeel of er genoeg budget gegeven is of er misschien extra aangevraagd moet worden om alle kosten te dekken.

Maak een planning

Spreek met elkaar een planning en tijdpad af. Geen enkele opdracht duurt eeuwig en een heldere planning helpt je bij het beoordelen van de voortgang. En dat is belangrijk: want progressie is, net als autonomie, een belangrijke voorwaarde voor plezier in je werk.

Zo diep je kennis en vaardigheden uit

Inventariseer kort en krachtig of je met elkaar voldoende verstand van zaken hebt om het project tot een goed einde te brengen. Concreet ga je na wat er aan expertise, kennis, vaardigheden, en ervaring nodig is. Vervolgens bekijk je in hoeverre dit in de groep aanwezig is.

Zo diep je de betekenis voor elke deelnemer uit

Sta samen stil bij de betekenis die de opdracht heeft voor jou en voor de andere groepsleden. Zowel professioneel als persoonlijk. En ga niet van start voordat je met elkaar hebt besproken of iedereen achter haar of zijn deelname staat. Een belangrijke vraag is daarin ook: wie neemt vrijwillig deel, wie is verplicht?

Steun vinden bij elkaar

Het helpt het proces als je met elkaar vooraf erkent dat samenwerken ook gewoon ingewikkeld kan zijn. De vraagstukken die je onderweg tegenkomt leiden lang niet altijd tot een eenvoudig antwoord of een snelle oplossing. Op persoonlijk niveau kan dat confronterend of zelfs pijnlijk zijn. Door hier regelmatig openlijk over te reflecteren kun je (h)erkenning en steun vinden bij elkaar. Stel in deze startfase de individuele bereidheid daartoe vast.

Aanvullende werkafspraken

Tot slot ga je na welke aanvullende werkafspraken je met elkaar nog moet maken. Denk hierbij aan zaken als leidinggeven, administreren en bijvoorbeeld een gedeelde werkomgeving.