Verdiepende vragen

Stevige start. Een goed begin is het halve werk. Een geslaagde samenwerking begint met een bewuste start. Deze vragen vormen het fundament van elke samenwerking.

Bespreek met elkaar:

  1. Wat is onze opdracht?
  2. Is deze opdracht concreet en haalbaar?
  3. Heeft onze samenwerking nog andere doelen dan de opdracht zelf?
  4. Hebben we met elkaar genoeg kennis en vaardigheden in huis om ons gezamenlijke doel te bereiken?
  5. Inventariseer: wie heeft precies welke kennis en vaardigheden die nu van pas komen?
  6. Staan we allemaal achter onze deelname?
  7. Welke concrete werkafspraken (planning, verdeling) maken we nu?