Hulpmiddelen

  1. Samenwerken vanuit vier dimensies
  2. Speel het omgaan-met-conflicten-spel
  3. Stakeholders in beeld

Samenwerken vanuit vier dimensies

Dit hulpmiddel kun je ook gebruiken bij het perspectief De belangen. Samenwerken aan een opdracht of project verloopt niet vanzelfsprekend succesvol. Het zijn de direct betrokkenen die vanuit hun persoonlijke betrokkenheid en de samenwerking vorm gaan geven aan de structuur van de samenwerking. Je kunt vanuit verschillende perspectieven naar de opdracht kijken:

  • vanuit het eigen gezichtspunt van ieder teamlid (IK)
  • de invalshoek van de samenwerking en het commitment binnen het team (WIJ)
  • het vermogen om creatieve ideeën, visies en idealen te realiseren door het team (HET)
  • het bestaansrecht van de opdracht en de behoefte naar het resultaat (ZIJ)

Lees meer ...

Speel het omgaan-met-conflicten-spel

In dit spel leer je, aan de hand van casussen, verschillende stijlen om een ander te beïnvloeden of met een conflict om te gaan. Conflicten tussen leden van een team kunnen in veel vormen voorkomen en verschillende oorzaken hebben (verschil in de werkwijze van teamleden; teamleden hebben verschillende behoeften en belangen). Door het conflictenspel te spelen, ontdek je verschillende stijlen die je kunt inzetten om een ander te beïnvloeden of met een conflict om te gaan. Lees meer ...

Bijlagen:

Stakeholders in beeld

De samenwerking is gericht op een opdracht. Dit kan een opdracht zijn die een team zichzelf heeft gegeven maar het kan ook een opdrachtgever zijn, een leidinggevende of een klant of een externe organisatie. Hoe het ook zij, zorg ervoor dat je verbinding maakt en houdt met je stakeholder(s). In dit hulpmiddel vind je een zevental tips die je daarbij kunnen helpen. Lees meer ...