Uitleg/onderbouwing

What's in it for me? is een legitieme vraag van elk groepslid. Bij elke samenwerking spelen dan ook verschillende belangen een rol. Vaak tegelijkertijd en op verschillende niveaus.

Identificeer de belangen

Het is goed om met elkaar te bespreken wie welke belangen heeft bij het slagen van de opdracht. Dat geldt voor mensen binnen én buiten de groep. Bespreek hoe de belangen verschillen en of ze in strijd zijn met, of juist complementair aan elkaar.

Scheid objectieve belangen van persoonlijke meningen

Houd daarbij in de gaten dat persoonlijke meningen en belangen in een gesprek gemakkelijk door elkaar kunnen lopen. Zo kan het doel zijn om tot meer gedeelde belangen in de organisatie te komen ten behoeve van de resultaten maar dat de persoonlijke mening van een deelnemer is dat autonomie toch echt het allerhoogste goed is van een professional. Dat is op zich niet erg: uitwisseling van ieders eigen kijk op de zaken is prima. Het perspectief van de ander kan heel verrijkend zijn en even doorvragen is ook oké. Het geeft iedereen inzicht hoe de ander in de wedstrijd zit.

En je hoeft het ook niet eens te worden. Belangen verschillen nu eenmaal, punt uit. Beperk de lengte van dit soort gesprekken dan ook. Het leidt snel tot herhaling, in het beste geval in andere bewoordingen. Zie ook het perspectief Het gesprek voor verschillende gespreksvormen.

Formuleer de visie

Kom wél op basis van echte consensus tot een gezamenlijke visie. Dat is:

  • een weloverwogen, gezamenlijke mening op;
  • de opdracht en;
  • wat deze gaat brengen.

Als je alle belangen met elkaar in kaart hebt gebracht en het eens bent hoe je ze

  • zoveel mogelijk;
  • tegelijkertijd en;
  • met behoud van kwaliteit

realiseert, dan staat weinig een energieke voortgang in de weg.