Verdiepende vragen

Grip op het gesprek. Kies je voor het debat, de dialoog of de discussie? Bewust kiezen voor het juiste gesprek, houdt iedereen aangehaakt.

Bespreek met elkaar:

  1. Brengt de manier waarop we in gesprek zijn ons dichter bij ons doel?
  2. Hoe redelijk zijn onze gesprekken?
  3. Is er ruimte voor emotie?
  4. Hoe verwoorden we verschil van inzicht?
  5. Hoe luisteren we naar elkaar?
  6. Hoe geven we elkaar feedback?