Uitleg/onderbouwing

De houding van elk individueel groepslid is van invloed op de kwaliteit van de gehele samenwerking. Die houding zal van mens tot mens variƫren, maar de algemene houding moet onvoorwaardelijk gericht zijn op het bereiken van het doel.

De effecten zijn belangrijker dan de intenties

We gaan ervanuit dat iedereen goede intenties heeft. Voor de samenwerking zijn de effecten van je houding, inbreng en gedrag echter belangrijker dan de intenties die erachter zitten. Want alleen de effecten zijn merkbaar in de samenwerking.

Het grote voordeel van veiligheid

Ieder groepslid moet zich vrij kunnen uiten. Dit vraagt om veiligheid in de groep. Helemaal als er deelnemers zijn die zich in deze manier van werken kwetsbaar voelen.

Feedback geven en ontvangen

Voor het beste resultaat is het belangrijk dat je als deelnemer:

  • je kritisch durft te uiten;
  • kritiek op inhoud kan ontvangen zonder je persoonlijk aangevallen te voelen en;
  • moeite doet voor elkaar.

Je kunt op verschillende manieren feedback geven en het is niet eenvoudig om dat meteen goed te doen. Gelukkig zijn er goede hulpmiddelen beschikbaar.

De leiding

Het is helemaal niet nodig dat iemand met een leidinggevende/hiƫrarchische rol in de organisatie ook de leiding neemt in het team. Het kan ook een teamlid zijn die sterk is in het ondersteunen van groepsprocessen, het verbinden van mensen of kennis, het voorzitten van gesprekken of iemand die expert is op het gebied van het na te streven doel.

Ook kun je ervoor kiezen de leiding te verdelen over verschillende groepsleden. Overleg met elkaar welk leiderschap het meest bijdraagt in jullie situatie.