Hulpmiddelen

  1. Onderzoekende houding en onderzoekend handelen
  2. Mindsets
  3. Dramadriehoek, winnaarsdriehoek en omstanders

Onderzoekende houding en onderzoekend handelen

Goede samenwerking vraagt om een onderzoekende houding. Als je met een groep aan een opdracht werkt, dan komt het de kwaliteit van de samenwerking ten goede als voor iedereen duidelijk is wat de opdracht is en welk doel er wordt nagestreefd. Een onderzoekende houding helpt bij het SMART formuleren van het doel en het stellen van kritische vragen onderweg. Een onderzoekende houding brengt feiten in het gesprek en verandert het probleem in een uitdaging waarvan de groep kan leren. Lees meer ...

Mindsets

Welke mindsets herken jij bij jezelf en in je team? Of in specifieke situaties of gesprekken tijdens de samenwerking?

De Amerikaanse psychologe Carol S. Dweck heeft decennia lang onderzoek gedaan naar het leveren van prestaties en het boeken van successen. Ze kwam tot de conclusie dat succes niet alleen tot stand komt door de talenten en vaardigheden van medewerkers. Ze stelde vast dat er twee soorten mindsets zijn: de groeimindset en de statische mindset.

Mensen met een groeimindset gaan er vanuit dat de ‘mind’ wel ontwikkelbaar is. Uit het onderzoek van Dweck blijkt dat mensen die dat geloven zich ook daadwerkelijk meer ontwikkelen. Mensen met een groeimindset, leren beter dan mensen met een fixed mindset. De eigen opvatting over je eigen ontwikkelbaarheid bepaalt daarmee in sterke mate hoe je je kunt ontwikkelen. Maar ook de opvatting over de ontwikkelbaarheid van anderen bepaalt hoe anderen zich ontwikkelen. Lees meer ...

Dramadriehoek, winnaarsdriehoek en omstanders

Kun jij de patronen herkennen die zich in de samenwerking met anderen kunnen afspelen waardoor het stroef blijft verlopen of wellicht zelfs vastloopt? De dramadriehoek van Karpman beschrijft vaker voorkomend gedrag waardoor communicatie en samenwerking stevig belemmerd kunnen worden. In de dramadriehoek wordt ervan uitgegaan dat een mens tijdens menselijke interactie één (of meer) van drie posities kan innemen: de Aanklager, de Redder of het Slachtoffer.

De dramadriehoek is een methode om bijvoorbeeld discussies, meningsverschillen en ruzies te analyseren en is daarmee dus bij uitstek geschikt voor zogeheten metacommunicatie, met elkaar de communicatie zelf bespreken.  Je bespreekt dan met elkaar hoe het contact tijdens de samenwerking in het voorliggende geval verloopt, wat er werkelijk gebeurt en hoe het verbeterd kan worden.

Wat er gebeurt wordt weergegeven in de dramadriehoek. Hoe het verbeterd kan worden zie je terug in de winnaarsdriehoek. Lees meer ...