Teamrollen - Welke rol heb jij in het team?

Belbin beschreef acht rollen die in een team aanwezig zijn. Ben je een vernieuwer of ben je juist iemand die zorgt voor de warme relaties binnen het team? Een divers team is succesvoller. Het voordeel is dus dat je niet alles zelf hoeft te kunnen maar dat ieder teamlid een pakket aan vaardigheden en eigenschappen meebrengt waardoor iedereen binnen het team datgene kan doen waar hij goed in is. Dat betekent ook dat een team met veel ‘dezelfde rollen’ minder goed kan functioneren dan een team met een diversiteit aan rollen.

Werkvorm

  1. Lees het bijbehorende overzicht van de rollen door.
  2. Om zicht te krijgen op de samenstelling van het team vult ieder teamlid de bijbehorende vragenlijst in.
  3. Welke rollen zijn er aanwezig in het team?
  4. Aan welke rollen is een gebrek in het team?
  5. Wat zou dit kunnen betekenen voor de voortgang van het project of de opdracht?
  6. Waar moet het team extra aandacht voor hebben?
  7. Of is er versterking van een bepaalde rol nodig binnen het team?

Bronnen

Bijlagen