Teamvorming vraagt teamontwikkelruimte

Coenders, M., & Derksen, K. (2020). Ontwikkelruimte voor teams. In Ros, A., Geijsel, F., Dengerink, J., & De Wit, B. (Eds). Leraar: Een professie met perspectief 3 (pp. 17-24). Meppel: Ten Brink / Didactief Onderzoek. Lees meer ...

Waarom deze bron?

Teams vorm je met het idee dat je met zo’n team samen goed onderwijs kunt ontwikkelen. Dat gaat echter niet vanzelf. In dit hoofdstuk gaan Karin Derksen en Marc Coenders in op de ruimte die teams nodig hebben om wél tot betere resultaten te komen: teamontwikkelruimte. Expliciet aandacht besteden aan de teamontwikkelruimte helpt om een krachtig team te zijn waarin teamleden elkaar versterken.

Het gaat erom een balans te vinden tussen vier activiteiten:

  • toekomst creëren
  • reflecteren
  • organiseren
  • dialoog voeren.

Dat blijkt lastig want er doet zich al snel een paradox voor tussen een focus op snelle resultaten en tijd maken voor vertragende reflectie en dialoog. Een goed team leert om te gaan met deze paradox. Dat vraagt in elk geval om het afwisselen tussen verschillende soorten activiteiten en voortdurend ervoor waken dat een bepaald type activiteiten gaat overheersen (bijvoorbeeld steeds in de doe-stand staan en geen tijd hebben voor leeswerk of verdiepend gesprek). Door bewust in te zetten op een meerdimensionale benadering kunnen de teamleden samen de juiste balans vinden tussen gefocust snel werken aan een resultaat en tegelijkertijd vertragen en samen verschillende perspectieven onderzoeken.

Bij welke perspectieven is deze bron vooral bruikbaar?

Deze bron helpt je vooral als achtergrond bij het goed blijven voeren van het gesprek en samen zorg te blijven dragen voor goede verbinding.

Meer lezen?

Het model van teamontwikkelruimte is gebaseerd op promotieonderzoek van Karin Derksen.

Meer weten? Kijk dan ook eens naar de publicaties en instrumenten van Karin Derksen op haar website. Daar vind je bijvoorbeeld een werkboek Teamontwikkeling en een wetenschappelijke analyse van de team-paradox.

Zie:
Derksen, K., Blomme, R. J., De Caluwe, L., Rupert, J., & Simons, R. J. (2019). Breaking the paradox: Understanding how teams create developmental space. Journal of Management Inquiry, 28(3), 366-380. Lees meer ...