Samenspel van samenwerking en collegialiteit

Kelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as workplace conditions. A review. Zeitschrift für Pädagogik, 52(2), 220-237. Lees meer ...

Waarom deze bron?

Wat is eigenlijk het verschil tussen samenwerking en collegialiteit onder docenten in een school? Als je goed samenwerkt, ben je dan ook goede collega’s? Of kunnen goede collega’s ook goed samenwerken? In dit artikel van de Vlaamse hoogleraar Geert Kelchtermans lees je het over het verschil: samenwerken gaat over wat je doet, collegialiteit gaat over de onderlinge relatie. Beide zijn cruciale condities om op langere termijn succesvol te zijn en kwaliteit in je werk te kunnen leggen. Kelchtermans legt uit hoe samenwerking en collegialiteit elkaar weerspiegelen.

Je leest over verschillende vormen van samenwerking en collegialiteit. Samenwerken varieert van af en toe eens uitwisselen wat je aan het doen bent, tot samen onderwijs ontwerpen. Collegialiteit verwijst naar de kwaliteit van de relaties tussen teamleden. Denk aan een

gevoel van saamhorigheid, vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid. En ook tot gemeenschappelijke verwachtingen hebben (tot op zekere hoogte), loyaal zijn aan elkaar en de organisatie. Daarbij is aandacht nodig voor het verschijnsel ‘gedwongen collegialiteit’ dat zich kan voordoen als je met elkaar móét samenwerken aan iets waar je niet zelf voor kiest; en je daardoor gedwongen voelt om collegiaal te zijn en het toch maar te doen. In dit artikel wordt uitgelegd waarom dat niet bijdraagt aan het creëren van een samenwerkingscultuur in de werkomgeving.

Bij welke perspectieven is deze bron vooral bruikbaar?

Deze bron is vooral bruikbaar bij De Belangen: als je beter wilt doorzien welke belangen er spelen in het samenwerken.

Meer weten?

März, V., Geijsel, F., Gaikhorst, L., & Van Nieuwenhoven, C. (2021). Leraar ben je in een school: voorbereiding op de schoolorganisatorische dimensie van het leraarschap. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 42.

Kunnen samenwerken krijgt in de lerarenopleiding relatief weinig aandacht, terwijl het voor de startende leraar heel bepalend kan zijn voor de ontwikkeling van de eigen beroepsidentiteit als leraar. Het blijkt bovendien een factor voor het leraar willen blijven; in tijden van een lerarentekort is dat een relevant inzicht. In dit artikel staan de auteurs stil bij aspecten van de schoolorganisatorische competentie, zoals de ontwikkeling van ‘micropolitieke geletterdheid’: over hoe samenwerking, collegialiteit en autonomie samen opgaan; ook voor beginnende leraren.