Intrigerende arbeidssociologie

Sennett, R. (2008). De ambachtsman. De mens als maker. Amsterdam Meulenhoff.

Sennett, R. (2012). Samen. Een pleidooi voor samenwerken en solidariteit. Amsterdam: Meulenhoff.

Waarom deze boeken?

Richard Sennett is een van de belangrijkste arbeidssociologen van het moment. Dat merk je meteen als je zijn boeken gaat lezen. Aangenaam veel herkenning maar op een laag waar je wakker van wordt. Je gaat weer een beetje begrijpen hoe het allemaal in elkaar steekt, waar je eigenlijk mee bezig bent en waar het om te doen is.

De Ambachtsman staat bekend als een briljante cultuurgeschiedenis over onze verhoudingen tot ons werk. Sennett gaat in op vakmanschap en hoe dit heden ten dage wordt georganiseerd. Hij ondergraaft daarbij algemeen aanvaarde ideeën over wat bijdraagt aan goede arbeid. Hij brengt ons terug bij de kern: de mens als maker.

In Samen gaat Sennett in op het samen werken, samen leven en solidariteit als basis van elke maatschappij. Omdat mensen sociale wezens zijn. Maar helaas domineert tegenwoordig het ‘landje pik’: het eigenbelang en de eigen koers. We willen onze standpunten tegenwoordig vooral luid en duidelijk presenteren. En zo ontstaat het “wij” en “zij”, staan we tegenover elkaar in plaats van met elkaar. Sennett benadrukt juist het menselijke talent om te observeren en te luisteren en het vermogen om je te verplaatsen in het standpunt van de ander. In Samen analyseert hij niet alleen waarom we niet meer goed tot samenwerken in staat zijn, maar ook hoe we het weer kunnen leren.

Bij welke perspectieven zijn deze boeken vooral bruikbaar?

Bij alle perspectieven van SterkSamenwerken.nl.

Meer lezen?

Nog meer zin in een stevig inspirerende pil? Kijk dan eens naar:

Laloux, F. (2015). Reinventing organizations. Leuven/Haarzuilens: LannooCampus/Het eerste huis.

Dit boek biedt perspectief op een nieuw tijdperk waarin we in de organisatie van de toekomst authenticiteit terugbrengen in ons werk. Een aanrader voor wie nieuwe manieren van werken en leven wil begrijpen en combineren.